Rostaco

Výroba elektro rozvádzačov

Rozvodnice a rozvádzače NN

Spoločnosť vyrába a dodáva rozvádzače pre občiansku a investičnú výstavbu, v rozvode elektrickej energie v priemysle ako hlavné, podružné, pre meranie a reguláciu, pre kontrolu technologických procesov a systémy diaľkového ovládania.
Používajú sa predovšetkým rozvádzače vlastnej výroby ale aj iných renomovaných výrobcov.
Za zmienku stojí členstvo v Prisma klube spoločnosti SCHEIDER ELECTRIC.
Sortiment výrobkov tvoria hlavne oceľoplechové rozvádzače, systém tesnenia a uzamykania zodpovedá krytiu IP54 – certifikovaný v EVPÚ Nová Dubnica.
Výroba disponuje strojmi na spracovanie plechu – strihanie, vystrihovanie, dierovanie, ohýbanie, zváranie CO2, bodové zváranie, nastreľovanie.
Použitý systém povrchovej úpravy práškovou technológiou (epoxypolyesterový alebo polyesterový prášok vypaľovaný pri 200°C) s vysoko elastickou štruktúrou, s dobrou mechanickou odolnosťou zaručuje nielen dokonalý vzhľad, ale aj dlhodobú záruku na ochranu proti korózii.
Elektrovýzbroj a prístrojovú výzbroj rozvádzačov používame od renomovaných elektrotechnických firiem, ako sú Legrand, Moeller, Schneider elektric, Schrack, OEZ Letohrad, WAGO.
Každý zapojený rozvádzač je skúšaný podľa STN EN 60439 – 3 + A1, STN EN 60439 – 1 + A1 + A11 a je na ňom umiestnený výrobný štítok. Sprievodná dokumentácia obsahuje osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku a skúšobný protokol, ktoré sú podkladom pre odbornú prehliadku a odbornú skúšku pre uvedenie zariadenia do prevádzky.