Rostaco

Prepäťové ochrany

Prepäťové ochrany

Spoločnosť je výhradným distribútorom ochrán proti prepätiu spoločnosti Northern Technologies pre Slovenskú a Českú republiku.

Spoločnosť Control Concepts bola založená v roku 1971 a v roku 1990 sa stala dcérskou spoločnosťou v 100% vlastníctve Liebert Corporation, dcérskej spoločnosti firmy Emerson Electric company, St. Louis. V roku 1997  firma Emerson získala spoločnosť EDCO inc. So sídlom v Ocala, Florida a stala sa súčasťou skupiny Liebert/Control Concepts.

V roku 2006 sa ponuka produktov na ochranu energie rozšírila tak, že zahŕňala aj riešenia na potlačenie nárazových vĺn spoločnosti Northern Technologies, Inc., pod hlavičkou Emerson Network Power.

V súčasnosti Control Concepts a NTI, ktoré sú súčasťou skupiny Emerson Network Power, tvoria partnerov, ktorí ponúkajú širokú škálu systémov ochrany proti predpätiu. Nasledovné línie produktov na ochranu proti predpätiu sú k dispozícii prostredníctvom spoločnosti Emerson Network Power vrátane odrušovačov rázového prechodového napätia Liebert, elektrických filtrov Control Concepts, odrušovačov rázového prechodového nízkeho napätia EDCO a energetickej ochrany Northern Technologies.

Séria DMR-D1 – dvojstupňový systém ochrany, ktorý spája technológiu nedegradujúcej silikónovej lavínovej diódy (D1S277V20) pre primárny stupeň ochrany a varistor (D1M240V) ako sekundárny stupeň (záloha). Táto stratégia poskytuje spoľahlivý výkon s najnižšou napäťovou úrovňou pre zóny B,C a D súčasne a najrýchlejším reakčným časom v porovnaní s inými techno-lógiami. Výsledkom toho je rapídne zníženie výpadkov chránených zariadení, predĺženie ich životnosti, čo vytvára vyššiu spokojnosť koncového užívateľa.

NTI má nainštalované stroje a zariadenia v Ázií, Afrike, Európe, Severnej a Južnej Amerike a na strednom východe. Najväčšími zákazníkmi sú Motorola, AT&T/Lucent, VoiceSTream, Sprint, Bell South, NASA, Nortel, Verizon, WorldCom, Nextel, Ericsson, T-mobile Bratislava a ďalší.

Obmedzovacie zariadenia spoločnoSTi NTI spĺňajú alebo presahujú všetky OEM konfigurácie poskytnuté Motorolou, Lucent, Nortel Ericsson, Nokia, Siemens,

Alcatel a iných. S podporou týchto spoločnosti sa NTI stalo a zostáva lídrom v systémoch energetickej ochrany.